REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterin nimi

Hyvinvointi-verkkosummitin 2018 osallistujarekisteri

2. Rekisterin pitäjä

Onnenportti Oy (y-tunnus: 2621970-5)
Yhteyshenkilö: Tuuli Paaksi, tuuli(at)onnenportti.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sivusto sitoutuu suojaamaan osallistujien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999), tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään asiakkaan suostumuksella Hyvinvointi-verkkosummittiin liittyvän vierailijamarkkinoinnin ja viestinnän tarkoituksiin. Tietoja voidaan käyttää myös tilastollisiin tarkoituksiin ja tapahtuman kehittämiseen. Rekisteri sisältää henkilökohtaisia ​​tietoja uutiskirjeen tilaajista.

Rekisterin tietoja voidaan käsitellä seuraavissa tarkoituksissa:
- Tiedon jakelu, viestintä, markkinointi, myynninedistäminen
- Vaikuttavuus- ja markkinointitutkimus
- Summitin suunnittelu ja kehittäminen

Hyvinvointiverkkosummitin tiedotusta varten rekisterissä on seuraavat tiedot:
- Osallistujan nimi
- Osallistujan sähköpostiosoite

Rekisteritiedot kerätään osoitteesta www.hyvinvointiverkkosummit.fi ja osallistuja antaa ne itse.

4. Tietojen luovutus ja siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille paitsi voimassa olevan lainsäädännön sallimissa tai velvoittavissa rajoissa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle (käytämme eurooppalaista palveluntarjoajaa uutiskirjepalveluun).

5. Rekisteröintisuoja

Henkilötiedot säilytetään aina luottamuksellisina. Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Manuaalisesti säilytettävät tiedot säilytetään aina lukitussa tilassa. Rekisterinpitäjän sähköisen asiakasrekisterin sisältämät tiedot on suojattu asianmukaisesti palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.

6. Oikeus tarkastukseen ja tietojen poistoon

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Onnenportti Oy:n yleinen tietosuojaseloste.